Informacje o Boreliozie  

Borelioza to choroba zakaźna, której nosicielem może być kleszcz, dlatego często używa się określenia choroba odkleszczowa. Znana jest od ponad 20 lat, kiedy to odkryto bakterię wywołującą infekcję, która jest odpowiedzialna za boreliozę.

  • Choroby Odkleszczowe a nie Choroba Odkleszczowa. Wcześniejsze wąskie rozumienie choroby boreliozy , przy dzisiejszym stanie wiedzy jest już dalece niewystarczające. Coraz powszechniej jest mowa o chorobach odkleszczowych czyli nie tylko borelioza ale także : brucelloza, bartonelloza, mykoplazmoza, yersinioza, anaplazmoza, chlamydioza, babesioza, toksoplazmoza. Tak więc możemy i powinniśmy dziś używać określenia  zespół chorób odkleszczowych, gdzie występuje ponad kilkadziesiąt różnych objawów, które można zakwalifikować do wielu różnych chorób. Dlatego też borelioza jest bardzo często mylona z innymi chorobami, ponieważ wielość jej objawów i wielonarządowość (wiele organów człowieka choruje równocześnie) powoduje duże trudności z ich właściwą oceną i interpretacją. Ponadto jej przewlekłość czyli chroniczność oraz zmienność jest bardzo dużym utrudnieniem w postawieniu właściwej diagnozy a co za tym idzie i zaproponowaniu właściwej terapii. Ludzie często nie wiedzą, że chorują od wielu lat na boreliozę, ponieważ objawy jakie posiadają nie są w żaden sposób kojarzone z boreliozą a bardzo często z zmianami reumatycznymi
  • Statystyka Chorób Odkleszczowych. Obserwuje się w ostatnim czasie (kilku lat) dynamiczny wzrost zachowań na boreliozę i inne koinfekcje, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na Świecie (głównie w Stanach Zjednoczonych)  Dane statystyczne, którymi dysponujemy, wskazują, że jej (boreliozy) zapadalność w Polsce jest na poziomie między 10.000 - 15.000 osób rocznie. W związku z powyższymi uwagami realna liczba osób chorych może być wielokrotnie wyższa  np. 10- krotnie co daje nam już liczbę między 100.000 - 150.000 osób rocznie.
  • Rola Kleszcza. Trzeba podkreślić, że nie każdy kleszcz jest nosicielem patogena czyli m.in. krętka boreliozy i nie każde ukąszenie przez kleszcza (który jest nosicielem patogena) jest jednoznaczne z zachorowaniem na boreliozę lub inną koinfekcję. Jednak ryzyko jest coraz większe, dlatego też jest konieczna profilaktyka , której celem jest zmniejszenie tego ryzyka, ponieważ na dziś nie ma metody chroniącej w 100% przed ukąszeniem przez kleszcza i powstrzymaniem infekcji boreliozy i innych koinfekcji.

WCPZ © Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: kompan.pl