Diagnostyka Boreliozy  

Diagnostyka Boreliozy (chorób odkleszczowych) jest wielkim wyzwaniem, ponieważ występuje dużo różnych badań (testów) w kierunku występowania boreliozy i innych infekcji odkleszczowych a także występuje duża różnorodność interpretacji wyników. Dlatego jest to bardzo złożony i skomplikowany proces (system diagnostyczny) i konieczne jest aby brać pod uwagę wiele rożnych wytycznych, zaleceń , tak aby ostateczny wynik był możliwie jak najbardziej wiarygodny i obiektywny. Aby jednak tak się stało należy w tym procesie zwrócić uwagę na następujące rodzaje diagnostyki , m.in.  w szczególności :

  • Diagnostyka Serologiczna (ELISA, WESTERN BLOT) , która polega na badaniu pośrednim występowania poziomu  przeciwciał, które organizm mógł wytworzyć przeciwko krętkowi boreliozy lub innym koinfekcjom w kasie IgG i IgM. Takie badanie jest testem z krwi. Wynik tego testu może dać wynik niejednoznaczny, tzn. wynik negatywny nie powinien być traktowany jednoznacznie jako brak krętka boreliozy lub współinfekcji do boreliozy. Należy także szczególną  uwagę zwrócić na objawy kliniczne, które daje borelioza i jej współinfekcje. Panele serologiczne dotyczące chorób odkleszczowych otrzymały Nagrodę PARP-u i powstały w ramach projektu Innowacyjna Gospodarka.
  • Diagnostyka Genetyczna  (PCR, PCR RT), która polega na badaniu bezpośrednim wstępowania krętka boreliozy lub patogenów innych koinfekcji. Takie badaniem jest testem z krwi. Wynik tego testu może dać wynik niejednoznaczny, tzn. wynik negatywny nie powinien być traktowany jednoznacznie jako brak krętka boreliozy. Należy także zwrócić szczególną uwagę na objawy kliniczne , które daje borelioza.
  • Diagnostyka Genetyczna Kleszcza (PCR), która polega na badaniu bezpośrednim kleszcza w kierunku występowania krętka boreliozy lub innych patogenów, innych koinfekcji. Wykrycie zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia odkleszczowego
  • Diagnostyka Kliniczna , która polega na szczegółowym wywiadzie medycznym, wypełnieniem specjalistycznej ankiety objawów w kierunku m.in. boreliozy i określeniem katalogu charakterystycznych objawów, które mogą świadczyć o zachorowaniu na boreliozę a także na inne koinfekcje. Takie badanie kliniczne powinno być kluczowym i najważniejszym badaniem w diagnostyce boreliozy i innych koinfekcji.
  • Diagnostyka EAV wg dr Volla, która polega na badaniu częstotliwości rezonansowych poszczególnych tkanek, organów a także różnego rodzaju patogenów odpowiedzialnych za infekcje m.in. : bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze. Taki rodzaj testu jest bardzo dobrym uzupełnieniem diagnostyki medycznej. Nie spełnia on kryteriów akademickich, natomiast posiada bardzo wysoką czułość i skuteczność diagnostyczną.

WCPZ © Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: kompan.pl